Paslaugų kainos parenkamos individualiai,

įvertinus įmonės darbuotojų skaičių,

apskaitomų dokumentų kiekio ir pan.

Paslaugų kainos parenkamos individualiai,

įvertinus įmonės darbuotojų skaičių,

apskaitomų dokumentų kiekio ir pan.